Virksomhetsstyring

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

 

Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Stiftelsen skal ha et styre på 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Gjenvalg kan finne sted.  

 

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret, skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

 

Mønster mørk grønn.png

Innstillinger valg

Her finner du valgkomiteens innstilling:

Årsrapporter

Her finner du Sparebankstiftelsen Askim sine årsrapporter: