top of page

Sparebankstiftelsen Askim ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank. Våre formål er å sikre ivaretakelse av kapitalen som er bygd opp i Askim Sparebank gjennom å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, samt å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Askim & Spydeberg Sparebank. 

 

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Askim Sparebank.

Mønster mørk gronn.png
IMG_3961.jpeg

Våre hovedformål

Stiftelsen skal støtte varige prosjekter som bidrar til å utvikle kommunene Askim og Skiptvet til gode og bærekraftige samfunn.

 

Våre hovedformål er:

 • Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i Askim og Skiptvet

 • Videreføre, men samtidig å videreutvikle, bankens gavetradisjoner

 • Profilere Askim & Spydeberg Sparebank og Sparebankstiftelsen Askim ved gaveutdelinger

 • Prioritere barn og ungdom

 • Prosjekter som utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre prioriteres

 • Fremstå som proaktiv og kreativ i gavetildelinger

Formålsområder for tildelinger

Stiftelsen prioriterer meningsfylte aktiviteter for barn og unge, og har følgende prioriterte gaveformål: 

 • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmenheten

 • Friluftsliv

 • Idrett

 • Kultur

 • Oppvekstmiljø

Det gis ikke gaver til enkeltpersoner. 

fotograf jonas ingstad-4388.jpg
Mønster mørk grønn.png

Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styrets medlemmer og leder velges av generalforsamlingen for to år av gangen. 

 

I dag består styret av:

Skjermbilde 2022-03-29 kl. 12.01.08.png

Øyvind Key Kristiansen

Styreleder

Fra Askim

Skjermbilde 2022-03-29 kl. 12.01.37.png

Lill Anita Strand

Fra Skiptvet

Skjermbilde 2022-03-29 kl. 12.01.37.png

Hege Spenning

Fra Askim

Skjermbilde 2022-03-29 kl. 12.01.08.png

Per Henrik Hoff

Fra Askim

bottom of page