Stiftelsen Askim Prestegård

Mottok støtte til opparbeidelse rundt låve, og etablering av terrasse.

Stiftelsen Askim Prestegård mottok i 2021 kr 30 000 til opparbeidelse rundt låve, og etablering av terrasse.

Vårt bidrag:

30000

Kroner

Antall medlemer

Prosjektet