Skiptvet IL

Mottok i 2021 støtte til skjerm på vegg i kafeteria, oppgradering av treningsrom og utstyr og Skatepark.

Mottok støtte til skjerm på vegg i kafeteria, oppgradering av treningsrom og utstyr og Skatepark.

Vårt bidrag:

394000

Kroner

400

Antall medlemer

Prosjektet