Folkeparkens venner

I 2021 mottok de støtte til skulpturer/fontener i parkdammen med tilhørende infotavle, samt til nye husker med grillplass.

Folkeparkens venner jobber fullstendig på frivillig basis, og med stor dugnadsånd. Ildsjelene i foreningen legger ned et stort antall timer hver eneste år for å utvikle og bevare den flotte Folkeparken i Askim.


I 2021 mottok de kr 345 000,- til skulpturer/fontener i parkdammen med tilhørende infotavle, samt til nye husker med grillplass (sosial samlingsplass). Fontene skal visualisere historien om at parkdammen på tidlig 1900-tallet var vanntilførsel til Askim sentrum.


Vårt bidrag:

345000

Kroner

Antall medlemer

Prosjektet