Norsk Folkehjelp Indre Østfold

Fikk i 2021 penger til diverse førstehjelpsutstyr.

Vårt bidrag:

50000

Kroner

Medlemmer

Prosjektet: