top of page

Frøys Grendelag

Fikk i 2021 penger til diverse lekeapparater til lekeplass.

Vårt bidrag:

138000

Kroner

Medlemmer

Prosjektet:

bottom of page