top of page
Swimming Lesson

Hvem kan søke?

Du kan søke støtte til gode lokale tiltak som bidrar til
aktivitet og tilhørighet til Askim og Skiptvet.
Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet.


Sparebankstiftelsen Askim sin gavepolitikk er basert på
vedtektene §1-2. Retningslinjene for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling. 

Prioritert gaveformål

 • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmenheten

 • Friluftsliv

 • Idrett

 • Kultur

 • Oppvekstmiljø

        

 

Søknads-krav & prosess

 • Prosjektet må være lokalisert i Askim eller Skiptvet

 • Søknader sendes Stiftelsen, gjerne digitalt via skjema som ligger på vår hjemmeside

 • Stiftelsen kan også selv uavhengig vurdere aktuelle prosjekt

 • Gaver kan gis til definerte prosjekter, men ikke til drift

 • Det kreves en velbegrunnet søknad med budsjett/kostnadsoverslag og fremdriftsplan

 • Ved alle gaver over kr. 50.000,- kreves normalt revidert og godkjent regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt, innen 6 måneder etter tildeling

 • Søknad og behandling: Løpende gjennom året, men styret tildeler normalt gaver 2 ganger i året

 • Ved behov tar Stiftelsen selv kontakt med gavesøker

Det gis ikke
gaver til:

 • Ordinær drift, herunder husleie og lønn eller naturlige sponsorobjekter

 • Kommersiell virksomhet

 • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer

 • Jubileer og jubileumsbøker

 • Prosjekter som normalt går inn under det Offentliges ansvar

 • Øvrige område som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak

 • Enkeltpersoner

 

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Send søknad

Styret behandler søknader fortløpende gjennom hele året, men tildeler normalt gaver to ganger i året -

1.mai og 1.november.

Det digitale søknadsskjemaet finner du her:

Net
Mønster mørk grønn.png
bottom of page