Swimming Lesson

Hvem kan søke?

Du kan søke støtte til gode lokale tiltak som bidrar til
aktivitet og tilhørighet til Askim og Skiptvet.
Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet.


Sparebankstiftelsen Askim sin gavepolitikk er basert på
vedtektene §1-2. Retningslinjene for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling. 

Prioritert gaveformål

 • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmenheten

 • Friluftsliv

 • Idrett

 • Kultur

 • Oppvekstmiljø

        

 

Søknads-krav & prosess

 • Prosjektet må være lokalisert i Askim eller Skiptvet

 • Søknader sendes Stiftelsen, gjerne digitalt via skjema som ligger på vår hjemmeside

 • Stiftelsen kan også selv uavhengig vurdere aktuelle prosjekt

 • Gaver kan gis til definerte prosjekter, men ikke til drift

 • Det kreves en velbegrunnet søknad med budsjett/kostnadsoverslag og fremdriftsplan

 • Ved alle gaver over kr. 50.000,- kreves normalt revidert og godkjent regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt, innen 6 måneder etter tildeling

 • Søknad og behandling: Løpende gjennom året, men styret tildeler normalt gaver 2 ganger i året

 • Ved behov tar Stiftelsen selv kontakt med gavesøker

Det gis ikke
gaver til:

 • Ordinær drift, herunder husleie og lønn eller naturlige sponsorobjekter

 • Kommersiell virksomhet

 • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer

 • Jubileer og jubileumsbøker

 • Prosjekter som normalt går inn under det Offentliges ansvar

 • Øvrige område som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak

 • Enkeltpersoner

 

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Send søknad

Styret behandler søknader fortløpende gjennom hele året, men tildeler normalt gaver to ganger i året -

1.mai og 1.november.

Det digitale søknadsskjemaet finner du her:

Net
Mønster mørk grønn.png