top of page

Bidrag til positivitet og utvikling.

Sparebankstiftelsen Askim mottar hvert år deler av overskuddet fra Askim & Spydeberg Sparebank, som vi deler ut til gode lokale formål.

Hvem kan søke?

Vi ønsker at våre gaver skal inspirere lag og foreninger til å starte nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet.

 

På denne siden finner du våre søkekriterier.

Søknadsskjema & frister

Styret behandler søknader to ganger i året, og har søknadsfrister 1.mai og 1.november.

Søknadsskjema kan enkelt fylles ut og sendes inn digitalt via vår hjemmeside. Det finner du ved å klikke på knappen nedenfor.

Se tidligere prosjekter

Se hvem som tidligere har mottatt bidrag og støtte fra Sparebankstiftelsen Askim.

 

Siden oppstart i 2015 har vi til sammen delt ut kr 30 678 756,-.

Mønster mørk grønn.png

Om oss

Sparebankstiftelsen Askim ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank. Våre formål er å sikre ivaretakelse av kapitalen som er bygd opp i Askim Sparebank gjennom å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, samt å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i
Askim & Spydeberg Sparebank. 

 

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Askim Sparebank.

bottom of page