Bakgrunn

 

Sparebankstiftelsen ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank, og skal sikre ivaretakelse av kapitalen som er bygd opp i Askim Sparebank gjennom å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Askim og Spydeberg Sparebank. 

 

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Askim Sparebank. Stiftelsen tar over tradisjonen etter banken som de siste årene før fusjon blant annet ga gaver til:

  • Nytt kjøkken på Skansehytta

  • Tidtakeranlegg på Askim Stadion

  • Kunstgressbane i Skiptvet

  • Støtte til Askimbyen og julegatebelysning

  • Skatepark i Askim