Styret behandler søknader løpende gjennom året, men tildeler normalt gaver to ganger i året.
Neste søknadsfrist er 1. mai. 
 
Benytt søknadskjema som kan lastes ned her.
Skjema kan sendes inn enten på mail, post eller leveres i banken.
Vi oppfordrer alle til og støtte det lokale næringsliv og handle lokalt.

Last ned søknadsskjema her

Hvordan søke