Styret behandler søknader løpende gjennom året, men tildeler normalt gaver to ganger i året.
Neste søknadsfrist er 15. april. 
 
Benytt søknadskjema som kan lastes ned her.
Skjema kan sendes inn enten på mail, post eller leveres i banken.
 
 

Last ned søknadsskjema her

Hvordan søke

Sparebankstifelsen
Askim

Dr. Randers gt. 4

1800 Askim

 

Postboks 143

1801 Askim

Telefon styreleder: 91 37 27 57

Epost: post@sparebankstiftelsenaskim.no

Linker

© 2015 Spydeberg Reklame as