Norsk Folkehjelp Indre Østfold

Søkte i 2021 om støtte til diverse førstehjelpsutstyr.

Norsk Folkehjelp Indre Østfold har totalt 98 medlemmer.


Covid-19 bøy på store utfordringer med tanke på å øve sammen som et lag og enhet. Derfor søkte de Sparebankstiftelsen Askim om støtte til kjøp av mer utstyr, for å kunne trene mer praktisk hver for seg.


Vårt bidrag:

50000

Kroner

98

Antall medlemer

Prosjektet