Frøys grendelag

Mottok støtte til lekeapparater.

Frøys grendelag er et grendelag med 50 husstander, og mange av disse er barnefamilier.

De mottok i 2021 kr 138 000,- til ny lekeplass til barna i grendelaget.

Vårt bidrag:

138000

Kroner

50

Antall medlemer

Prosjektet