Askim Janitsjar

Askim Janitsjar mottok i 2021 støtte til hjertestarter m/vedlikehold og nye stoler

Askim Janitsjar er et amatørkorps med medlemmer fra Askim og ellers fra hele den nye Indre Østfold kommune. De ønsker å spille musikk som folk liker å høre på, og som er morsom å spille. De spiller på årets merkedager, og prøver å ha jevnlige konserter gjennom året.Vårt bidrag:

56300

Kroner

40

Antall medlemer

Prosjektet