Styret

 

Stiftelsen skal ha et styre på 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. 

 

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

 

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. 

Gjenvalg kan finne sted.  

 

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Fra venstre mot høyre:

Per Henrik Hoff, Askim, nestleder

Ann-Kristin Grønmyr, Skiptvet, søknadskoordinator

Per Kristian Stai, Askim, styreleder

Øyvind Key Kristiansen, Askim, hjemmesider